Język:

Miejsca

Święta Katarzyna

Miasta,miasteczka, miejscowości

Województwo:
Świętokrzyskie
Królestwo:
Góry Świętokrzyskie i okolica
Odległość od Green Velo
17.23 km
Kontakt
Adres:
Kielecka 20
Telefon:
+48 501 282 697, +48 41 311 21 16
Udogodnienia rowerowe

Turystyczna miejscowość u stóp Łysicy, położona przy trasie Kielce – Bodzentyn na skraju Puszczy Jodłowej. Według legendy założył ją rycerz Wacławek, osiadły tu ok. 1399 r. jako pustelnik. Wybudował on tu drewniany kościół pw. św. Katarzyny. Na jego miejscu biskup krakowski Jan Rzeszowski ufundował w latach 1471–78 klasztor Bernardynów (od 1815 r. – bernardynek przybyłych z Drzewicy). Klasztor często trawiły pożary (największe w 1534 r. i 1847 r.) i jego budynki były przebudowywane.

W 1633 r. wzniesiono wirydarz i otoczono go krużgankami. Wokół klasztoru rozwinęła się osada przyjmując nazwę patronki kościoła.Na początku XX w.  Święta Katarzyna została turystycznie odkryta przez Aleksandra Janowskiego, założyciela PTK, który to w 1910 r. uruchomił pierwsze schronisko w Górach Świętokrzyskich w Świętej Katarzynie w domu rolnika Janickiego. Małe, jednoizbowe schronisko było poprzednikiem obecnego schroniska PTTK.

Przez Świętą Katarzynę przebiega główny szlak pieszy Gór Świętokrzyskich im. Edmunda Massalskiego – szlak czerwony z Kuźniak do Gołoszyc. Przez miejscowość prowadzi również niebieski szlak pieszy oraz czerwony szlak rowerowy. W Świętej Katarzynie przy ulicy Kieleckiej 20 ma swoją siedzibę bardzo interesująca Galeria Minerałów i Skamieniałości.

 

Klasztor sióstr bernardynek
ul. Kielecka 2, Święta Katarzyna
26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 21 35
Zwiedzanie bezpłatne od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 -19.00

 

Galeria Minerałów i Skamieniałości
Ewa i Dariusz Siemońscy
Święta Katarzyna
ul. Kielecka 20
26 – 010 Bodzentyn
tel. 41 311 21 16
tel. kom. 501 282 697
www.swkatarzyna-muzeum.pl
e-mail: muzeum.mineralow@op.pl

 

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel.  +48 41 348 00 60
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013